SAMARBEIDSPARTNERE

Middelalderdagene hadde ikke latt seg gjennomføre uten en betydelig grad av frivillig innsats fra enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Vi takker hjerteligst for at dere stiller opp også i år. Innsatsen deres har gitt Re en merkevare som skaper en identitets- og stolthetsfølelse, ikke minst for de som vokser opp i kommunen vår. Mange hadde nok ønsket de var i samme situasjon.

Vestfoldmuseene
Midgard historiske senter bidrar med både formidling og utstyr til Re Middelalderdager.

Screen Shot 2017-02-02 at 15.30.05
icon

Kontakt oss

icon

Følg oss