Velkommen til en kald og magisk reise i tid

 – Mot landets ledende middelalderkommune –

Etter å ha lagt det første tiåret bak oss må vi kunne si at Re Middelalderdager nå går inn i en ny epoke. Vi står på terskelen til å danne en ny kommune. Middelalderkommunene Re og Tønsberg skal i fellesskap gi seg i kast med et ganske så hårete mål, nemlig å bli «landets ledende middelalderkommune».

Ja, slik står det faktisk i den vedtatte politiske plattformen for sammenslåingen. Det burde vi ha gode muligheter til å lykkes med. De to kommunene har begge sine godt innarbeidede middelalderarrangementer, Tønsberg om sommeren, Re på vinterstid. Allerede nå hjelper vi hverandre på ulikt vis, både praktisk og på det idéskapende plan. Symbolikken skal etter hvert også komme på plass. Komiteen som skal lage forslag til nytt kommunevåpen har fått beskjed om å huske på våre felles historiske røtter.

Middelalderdagene hadde ikke latt seg gjennomføre uten en betydelig grad av frivillig innsats fra enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Vi takker hjerteligst for at dere stiller opp også i år. Innsatsen deres har gitt Re en merkevare som skaper en identitets- og stolthetsfølelse, ikke minst for de som vokser opp i kommunen vår. Mange hadde nok ønsket de var i samme situasjon.

Håper du får trivelige og minnerike middelalderdager i Re.

image1
icon

Om Festivalen

image2
icon

Slagene på re

image3
icon

Programmet

Screen Shot 2017-02-02 at 15.30.05
icon

Kontakt oss

icon

Følg oss